Prof. Paweł Balsam

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam jest wybitnym specjalistą chorób wewnętrznych oraz kardiologiem. Pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Jest absolwentem II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z najlepszym wynikiem na roku. Obecnie pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych za pracę dotyczącą rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po zawale serca. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymał w 2019 roku, a w 2023 roku nadano mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prof. Balsam specjalizuje się głównie w zabiegowym leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, częstoskurcze i arytmia, poprzez ablację. Jest również odpowiedzialny za kwalifikację pacjentów do tych zabiegów. Ponadto, zajmuje się prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego oraz terapią farmakologiczną nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i niewydolności serca. W 2020 roku zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie „Supertalenty Medycyny” organizowanym przez Puls Medycyny .