Coolcryo - Krioaplikator kardiochirurgiczny


CoolCryo to kriopalikator do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej. Sposób działania oparty jest na dobrze znanej metodzie leczenia – kriotermii. CoolCryo do niszczenia tkanek wykorzystuje bardzo niską temperaturę. Krioaplikator został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini-dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka), co stanowi jego dużą przewagę konkurencyjną. Kolejną przewagą CoolCryo będzie zastosowanie innego medium chłodzącego niż w obecnie dostępnych tego typu wyrobach medycznych, dzięki czemu uzyskiwana będzie niższa temperatura, a zabiegi będą trwały krócej oraz będą skuteczniejsze i tańsze.

Zastosowane w krioaplikatorze innowacyjne rozwiązania pozwalają na:

  • Skrócenie czasu zabiegu,
  • Zmniejszenie kosztów zabiegu,
  • Skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu i jego rehabilitację,
  • Większa skuteczność dzięki osiągnięciu niższej temperatury chłodzenia.