Raporty bieżące ESPI

Raporty bieżące ESPI


Data Godzina Wyszczególnienie Pobierz
16.10.2021 14:09 Raport bieżący 44/2021
Informacja w sprawie umowy dot. nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
pobierz
24.09.2021 19:40 Raport bieżący 43/2021
Rozpoczęcie ostatniego etapu fazy ostrej badania przedklinicznego w projekcie MiniMax
pobierz
03.09.2021 19:26 Raport bieżący 42/2021
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
pobierz
31.08.2021 17:15 Raport bieżący 41/2021
Zmiana terminu zawarcia umowy dotyczącej nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
pobierz
26.08.2021 11:36 Raport bieżący 40/2021
Otrzymanie ochrony patentowej od indyjskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”
pobierz
24.08.2021 09:55 Raport bieżący 39/2021
Otrzymanie ochrony patentowej od kanadyjskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do plastyki zastawki trójdzielnej”
pobierz
10.08.2021 17:00 Raport bieżący 38/2021
Wydłużenie terminu zawarcia umowy dotyczącej nabycia praw do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
pobierz
28.07.2021 16:43 Raport bieżący 37/2021
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
pobierz
15.07.2021 21:47 Raport bieżący 36/2021
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
pobierz
pobierz
15.07.2021 20:22 Raport bieżący 35/2021
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
pobierz
pobierz
14.07.2021 15:33 Raport bieżący 34/2021
Koszty emisji akcji serii J – uzupełnienie raportu bieżącego 23/2021
pobierz
12.07.2021 15:47 Raport bieżący 33/2021
Zawarcie Memorandum of Understanding dotyczącego kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych
pobierz
09.07.2021 20:56 Raport bieżący 32/2021
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
pobierz
08.07.2021 22:32 Raport bieżący 31/2021
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym
pobierz
pobierz
25.06.2021 21:59 Raport bieżący 30/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
pobierz
25.06.2021 21:57 Raport bieżący 29/2021
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
pobierz
pobierz
22.06.2021 14:46 Raport bieżący 28/2021
Otrzymanie ochrony patentowej od Israel Patent Office na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
16.06.2021 17:49 Raport bieżący 27/2021
Otrzymanie ochrony patentowej od European Patent Office na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
14.06.2021 12:48 Raport bieżący 26/2021
Zmiana Adresu Siedziby Emitenta
pobierz
11.06.2021 17:03 Raport bieżący 25/2021
Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021- 2022
pobierz
07.06.2021 22:30 Raport bieżący 24/2021
Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR
pobierz
pobierz
pobierz
07.06.2021 22:21 Raport bieżący 23/2021
Podsumowanie subskrypcji akcji serii J
pobierz
31.05.2021 17:50 Raport bieżący 22/2021
Podpisanie umowy kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej
pobierz
31.05.2021 17:45 Raport bieżący 21/2021
Podpisanie planu połączenia Medinice S.A ze spółką zależną
pobierz
28.05.2021 17:59 Raport bieżący 20/2021
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r.
pobierz
pobierz
28.05.2021 17:58 Raport bieżący 19/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 25 czerwca 2021 r.
pobierz
pobierz
25.05.2021 12:04 Raport bieżący 18/2021
Otrzymanie zgody URPL na przeprowadzenie badań klinicznych w projekcie PacePress.
pobierz
20.05.2021 15:08 Raport bieżący 17/2021
Decyzja o nie publikowaniu osobno jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego
pobierz
18.05.2021 17:51 Raport bieżący 16/2021
Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii J.
pobierz
11.05.2021 19:17 Raport bieżący 15/2021
Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki
pobierz
06.05.2021 17:30 Raport bieżący 14/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
pobierz
06.05.2021 17:29 Raport bieżący 13/2021
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 6 maja 2021 r.
pobierz
pobierz
30.04.2021 17:43 Raport bieżący 12/2021
Zmiana terminu zawarcia przyrzeczonej umowy przejęcia udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej
pobierz
23.04.2021 10:37 Raport bieżący 11/2021
Otrzymanie ochrony patentowej od koreańskiego urzędu patentowego na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
09.04.2021 19:05 Raport bieżący 10/2021
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 6 maja 2021 r.
pobierz
pobierz
09.04.2021 18:59 Raport bieżący 9/2021
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 6 maja 2021 r.
pobierz
pobierz
31.03.2021 12:07 Raport bieżący 8/2021
Otrzymanie ochrony patentowej od koreańskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do plastyki zastawki trójdzielnej”
pobierz
30.03.2021 17:12 Raport bieżący 7/2021
Wydłużenie terminu zawarcia umowy przejęcia udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej
pobierz
17.03.2021 17:32 Raport bieżący 6/2021
Złożenie do FDA wstępnego wniosku dotyczącego rejestracji PacePress w USA
pobierz
09.03.2021 17:08 Raport bieżący 5/2021
Zakończenie pierwszej z planowanych dwóch faz przewlekłych badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
pobierz
03.03.2021 14:43 Raport bieżący 4/2021
Otrzymanie zawiadomień, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
02.03.2021 17:13 Raport bieżący 3/2021
Otrzymanie zawiadomień, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR
pobierz pobierz pobierz pobierz
20.01.2021 15:18 Raport bieżący 2/2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
pobierz
05.01.2021 17:42 Raport bieżący 1/2021
Zawarcie przedwstępnej umowy kupna udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanej technologii kardiochirurgicznej
pobierz
30.12.2020 10:52 Raport bieżący 48/2020
Podpisanie z NCBiR umowy o dofinansowanie rozwoju elektrody EP Bioptom
pobierz
28.12.2020 15:16 Raport bieżący 47/2020
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Głównym Rynku GPW
pobierz
18.12.2020 21:40 Raport bieżący 46/2020
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emitenta
pobierz
08.12.2020 10:00 Raport bieżący 45/2020
Rozpoczęcie badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
pobierz
07.12.2020 14:09 Raport bieżący 44/2020
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A
pobierz
03.12.2020 13:00 Raport bieżący 43/2020
Otrzymanie ochrony patentowej od amerykańskiego urzędu patentowego na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
30.11.2020 16:28 Raport bieżący 42/2020
Uzyskanie pozytywnej oceny wniosku o uzyskanie dofinansowania na rozwój elektrody EP Bioptom
pobierz
27.11.2020 17:06 Raport bieżący 41/2020
Zawarcie aneksu do umowy licencyjnej na sprzedaż produktu PacePress na rynku indyjskim
pobierz
23.11.2020 13:06 Raport bieżący 40/2020
Rozpoczęcie badania przedklinicznego na zwierzętach w projekcie MiniMax
pobierz
18.11.2020 15:00 Raport bieżący 39/2020
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
pobierz
17.11.2020 14:51 Raport bieżący 38/2020
Otrzymanie pierwszej partii funkcjonalnych prototypów elektrody MiniMax
pobierz
17.11.2020 11:34 Raport bieżący 37/2020
Zawarcie Memorandum of Understanding dotyczącego założenia spółki z amerykańskim partnerem w celu certyfikacji i dystrybucji w UE szybkich testów dodiagnostyki COVID-19
pobierz
02.11.2020 14:21 Raport bieżący 36/2020
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
pobierz
27.10.2020 10:31 Raport bieżący 35/2020
Powołanie spółki prawa amerykańskiego pod nazwą PacePress Inc.
pobierz
26.10.2020 18:21 Raport bieżący 34/2020
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. (Korekta)
pobierz
pobierz
22.10.2020 12:48 Raport bieżący 33/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
pobierz
pobierz
21.10.2020 15:03 Raport bieżący 32/2020
Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
pobierz
19.10.2020 16:39 Raport bieżący 31/2020
Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
13.10.2020 14:06 Raport bieżący 30/2020
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
pobierz
30.09.2020 12:21 Raport bieżący 29/2020
Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie CoolCryo
pobierz
29.09.2020 12:14 Raport bieżący 28/2020
Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek „Kaniula do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej”
pobierz
28.09.2020 16:24 Raport bieżący 27/2020
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji MEDINICE S.A.
pobierz
24.09.2020 19:11 Raport bieżący 26/2020
Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce
Medi Ventures sp. z o.o.
pobierz
24.09.2020 14:08 Raport bieżący 25/2020
Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii I
pobierz
17.09.2020 18:01 Raport bieżący 24/2020
Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.
pobierz
16.09.2020 22:32 Raport bieżący 23/2020
Zmiana terminów związanych z ofertą publiczną akcji serii I orazzakończenie procesu budowy księgi popytu
pobierz
10.09.2020 18:10 Raport bieżący 22/2020
Zmiana terminów oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki
pobierz
03.09.2020 15:32 Raport bieżący 21/2020
Rozpoczęcie oferty publicznej zwyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.
pobierz
31.08.2020 17:16 Raport bieżący 20/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia2020 r.
pobierz
31.08.2020 15:14 Raport bieżący 19/2020
Uchwały podjęte na NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
pobierz
pobierz
24.08.2020 13:33 Raport bieżący 18/2020
Zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie badań klinicznych w projekcie PacePress
pobierz
03.08.2020 17:42 Raport bieżący 17/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
27.07.2020 9:14 Raport bieżący 16/2020
Otrzymanie zgody na przeprowadzenie badań przedklinicznych w projekcie MiniMax
pobierz
01.07.2020 16:42 Raport bieżący 15/2020
Zawarcie umowy z niemieckim producentem sprzętu medycznego na zakup komponentów do produkcji prototypów w projekcie MiniMax
pobierz
22.06.2020 18:02 Raport bieżący 14/2020
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
pobierz
pobierz
15.06.2020 15:41 Raport bieżący 13/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
pobierz
15.06.2020 15:30 Raport bieżący 12/2020
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
pobierz
pobierz
15.05.2020 15:21 Raport bieżący 11/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020r.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
05.05.2020 10:57 Raport bieżący 10/2020
Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
pobierz
22.04.2020 15:55 Raport bieżący 09/2020
Otrzymanie ochrony patentowej odjapońskiego urzędu patentowego na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
17.04.2020 08:56 Raport bieżący 08/2020
Zawarcie Term Sheet dotyczącego założenia spółki w Stanach Zjednoczonych
pobierz
09.04.2020 13:10 Raport bieżący 07/2020
Otrzymanie ochrony patentowej od japońskiego urzędu patentowego na wynalazek „CoolCryo”
pobierz
10.03.2020 14:57 Raport bieżący 06/2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
pobierz
10.03.2020 14:46 Raport bieżący 05/2020
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
pobierz
pobierz
24.02.2020 9:36 Raport bieżący 04/2020
Zawarcie umowy na przeprowadzenie badań przedklinicznych z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w projekcie MiniMax
pobierz
12.02.2020 17:04 Raport bieżący 03/2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 10 marca 2020 r.
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

23.01.2020 12:21 Raport bieżący 02/2020
– Zawarcie umowy licencyjnej na sprzedaż produktu PacePress na rynku
indyjskim
pobierz
03.01.2020 9:35 Raport bieżący 01/2020
– Zakończenie prac inżynieryjnych w projekcie „PacePress”
pobierz
27.09.2019 15:08 Raport bieżący 31/2019
– Zawarcie listu intencyjnego oraz dwóch umów z niemieckim producentem sprzętu medycznego
pobierz
10.09.2019 13:27 Raport bieżący 30/2019
– Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A.
pobierz

pobierz

29.08.2019 12:13 Raport bieżący 29/2019
– Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii H1
pobierz
20.08.2019 17:57 Raport bieżący 28/2019
– Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez
podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
pobierz
pobierz
pobierz
08.08.2019 15:26 Raport bieżący 27/2019
– Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą
obowiązki zarządcze
pobierz
pobierz
07.08.2019 15:25 Raport bieżący 26/2019
– Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.) oraz informacja o
niewywołaniu skutków prawnych przez poprzednią przedmiotową Uchwałę
Zarządu
pobierz
31.07.2019 18:03 Raport bieżący 25/2019
– Opłacenie wszystkich akcji serii H1
pobierz
30.07.2019 17:45 Raport bieżący 24/2019
– Powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez podmioty blisko związane z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
pobierz
pobierz
pobierz
30.07.2019 17:28 Raport bieżący 23/2019
– Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
pobierz pobierz
23.07.2019 19:05 Raport bieżący 22/2019
– Podpisanie aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego
pobierz
12.07.2019 15:04 Raport bieżący 21/2019
– Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana statutu Medinice S.A.)
pobierz
01.07.2019 13:58 Raport bieżący 20/2019
– Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej
pobierz
26.06.2019 14:46 Raport bieżący 19/2019
– Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie działań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
pobierz
26.06.2019 14:12 Raport bieżący 18/2019
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 R.
pobierz
26.06.2019 14:01 Raport bieżący 17/2019
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 R.
pobierz

pobierz

17.06.2019 22:26 Raport bieżący 16/2019
ZAWARCIE UMÓW LOCK-UP PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
pobierz
30.05.2019 21:07 Raport bieżący 15/2019
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 26.06.2019 R.
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

27.05.2019 14:30 Raport bieżący 14/2019
DOKONANIE ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
pobierz
10.05.2019 15:08 Raport bieżący 13/2019
OTRZYMANIE OCHRONY PATENTOWEJ OD EUROPEAN PATENT OFFICE NA WYNALAZEK “PACEPRESS”
pobierz
25.04.2019 15:00 Raport bieżący 12/2019
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.
pobierz
25.04.2019 14:33 Raport bieżący 11/2019
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.
pobierz

pobierz

23.04.2019 12.20 Raport bieżący 10/2019
ZAKOŃCZENIE ROZMÓW Z VERITHERME MEDICAL B.V.
pobierz
02.04.2019 13:59 Raport bieżący 9/2019
ZAWARCIE UMOWY INKUBACYJNEJ Z SPACE MEDICAL INSTRUMENTS B.V.
pobierz
28.03.2019 17:00 Raport bieżący 8/2019
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R. (PLANOWANA ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

27.03.2019 11:51 Raport bieżący 7/2019
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A.
pobierz

pobierz

22.03.2019 15:45 Raport bieżący 6/2019
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO PT. “FUNDUSZ MEDIALFA”
pobierz
05.03.2019 15:45 Raport bieżący 5/2019
ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW EPMAP-SYSTEM GMBH&CO. KG
pobierz
28.02.2019 21:14 Raport bieżący 4/2019
AKTUALIZACJA INFORMACJI NA TEMAT POTENCJALNEJ WSPÓŁPRACY Z VERITHERME MEDICAL B.V.
pobierz
01.02.2019 16:09 Raport bieżący 3/2019
DECYZJA O REALIZACJI PROJEKTU PN. EXTRACARDIAC AUTONOMIC NERVE STIMULATION
pobierz
22.01.2019 17:37 Raport bieżący 2/2019
UZYSKANIE PATENTU NA WYNALAZEK CATHAIO NA RYNKU AMERYKAŃSKIM
pobierz
09.01.2019 22:29 Raport bieżący 1/2019
PODPISANIE WSTĘPNEGO POROZUMIENIA Z VERITHERME MEDICAL B.V.
pobierz
21.12.2018 17:00 Raport bieżący 19/2018
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 21.12.2018 R.
pobierz
21.12.2018 16:14 Raport bieżący 18/2018
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 21.12.2018 R.
pobierz

pobierz

19.12.2018 17:18 Raport bieżący 17/2018
TRANSAKCJA NA AKCJACH EMITENTA DOKONANA PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
pobierz

pobierz

19.12.2018 17:04 Raport bieżący 16/2018
ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI SERII E2
pobierz
28.11.2018 20:58 Raport bieżący 15/2018
WYGAŚNIĘCIE TERMINU OBOWIĄZYWANIA WSTĘPNEGO POROZUMIENIA INWESTYCYJNEGO Z CT HOLDING B.V.
pobierz
23.11.2018 20:16 Raport bieżący 14/2018
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.
pobierz
13.11.2018 18:39 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. pobierz
13.11.2018 18:39 Raport bieżący 12/2018
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A.
pobierz
10.10.2018 10:18 Raport bieżący 12/2018
UZYSKANIE PATENTU NA WYNALAZEK EB-BIOPTOM NA RYNKU AMERYKAŃSKIM
pobierz
26.09.2018 14:40 Raport bieżący 11/2018
ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Z POLSKA AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
pobierz
26.09.2018 11:53 Raport bieżący 10/2018
PODPISANIE TERM SHEET OKREŚLAJĄCEGO WARUNKI WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI REJESTRATORA EKG Z FIRMĄ ENSENSE BIOMEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD. Z SIEDZIBĄ W SZANGHAJU
pobierz
06.08.2018 09:16 Raport bieżący 9/2018
PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z SHANGHAI MICROPORT EP MEDTECH CO., LTD.
pobierz
23.07.2018 14:18 Raport bieżący 8/2018
PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z ENSENSE MEDICAL TECHNOLOGIES CO., LTD. Z SIEDZIBĄ W SZANGHAJU
pobierz
19.07.2018 13:08 Raport bieżący 7/2018
PODPISANIE Z NCBIR UMOWY O DOFINANSOWANIE ROZWOJU ELEKTRODY MINIMAX
pobierz
14.07.2018 07:40 Raport bieżący 6/2018
UZYSKANIE POZWOLENIA NA WPROWADZENIE PACEPRESS DO SPRZEDAŻY NA RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ
pobierz
06.07.2018 23:01 Raport bieżący 5/2018
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDINICE S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH
pobierz
28.06.2018 17:07 Raport bieżący 4/2018
ZAWARCIE DWÓCH UMÓW O DOFINANSOWANIE Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
pobierz
19.05.2018 09:46 Raport bieżący 3/2018
– UZYSKANIE POZYTYWNEJ OCENY WNIOSKU O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ ELEKTRODY MINIMAX
pobierz
18.04.2018 15:58 Raport bieżący 2/2018
– ZAWARCIE WSTĘPNEGO POROZUMIENIA INWESTYCYJNEGO Z HOLENDERSKĄ SPÓŁKĄ CT HOLDING B.V
pobierz
5.04.2018 16:35 Raport bieżący 1/2018
– UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI
pobierz