Raporty EBI

Raporty EBI

30.07.21, 17:10

Raport bieżący 2/2021
– Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


21.04.2021, 13:16

Raport bieżący 1/2021
– Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


04.11.2020, 9:38

Raport bieżący 27/2020
– POWOŁANIE WICEPREZESÓW ZARZĄDU SPÓŁKI


03.11.2020, 17:09

Raport bieżący 26/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2020 r.


28.10.2020, 14:32

Raport bieżący 25/2020
– Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.


19.10.2020, 15:51

Raport bieżący 24/2020
– Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta


02.10.2020, 15:21

Raport bieżący 23/2020
– Podsumowanie subskrypcji akcji serii I


28.09.2020, 16:41

Raport bieżący 22/2020
– Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii I


31.08.2020, 15:18

Raport bieżący 21/2020
– Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r


25.08.2020, 18:42

Raport bieżący 20/2020
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.r


13.08.2020, 17:10

Raport bieżący 19/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za II kwartał 2020r.


03.08.2020, 17:48

Raport bieżący 18/2020
– Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.


27.07.2020, 13:44

Raport bieżący 17/2020
– Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego


02.07.2020, 12:58

Raport bieżący 16/2020
– Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Medinice S.A.


15.06.2020, 19:35

Raport bieżący 15/2020
– Powołanie Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.


15.06.2020, 15:35

Raport bieżący 14/2020
– Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.


20.05.2020, 17:19

Raport bieżący 13/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za I kwartał 2020 r.


15.05.2020, 15:30

Raport bieżący 12/2020
– Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.


12.05.2020, 16:07

Raport bieżący 11/2020
– Zmiana terminu publikacji raportuokresowego za I kwartał 2020 r.


29.04.2020, 17:32

Raport bieżący 10/2020
– Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A 2019


29.04.2020, 17:27

Raport bieżący 09/2020
– Jednostkowy raport roczny Medinice S.A 2019


27.04.2020, 15:11

Raport bieżący 08/2020
– Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.


12.03.2020, 13:40

Raport bieżący 07/2020
– Podpisanie umowy z audytorem


11.03.2020, 10:46

Raport bieżący 06/2020
– Wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta


10.03.2020, 15:05

Raport bieżący 05/2020
– Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta


10.03.2020, 14:52

Raport bieżący 04/2020
– Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.


13.02.2020, 17:28

Raport bieżący 03/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za IV kwartał 2019 r.


12.02.2020, 17:11

Raport bieżący 02/2020
– Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 10 marca 2020 r.


31.01.2020, 12:00

Raport bieżący 01/2020
– Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020


31.12.2019, 13:07

Raport bieżący 28/2019
– Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej


12.11.2019, 17:32

Raport bieżący 27/2019
– Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2019 r.


01.10.2019, 14:38

Raport bieżący 26/2019
– Powołanie Zarządu na nową kadencję oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Medinice S.A.


19.09.2019, 12:57

Raport bieżący 25/2019
– Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy


13.09.2019, 13:12

Raport bieżący 24/2019
– PODSUMOWANIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII H1


09.09.2019, 16:42

Raport bieżący 23/2019
– Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta


06.09.2019, 14:39

Raport bieżący 22/2019
– Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Medinice S.A.


30.08.2019, 14:24

Raport bieżący 21/2019
– Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H1


29.07.2019, 17:09

Raport bieżący 20/2019
– GRUPA KAPITAŁOWA medinice s. A. skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2019 – 30.06.2019 r.


17.07.2019, 10:52

Raport bieżący 19/2019
– Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r.


26.06.2019, 14:07

Raport bieżący 18/2019
– UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 R.


30.05.2019, 19:14

Raport bieżący 17/2019
– ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 26.06.2019 R.


28.05.2019, 18:19

Raport bieżący 16/2019
– SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A. ZA 2018 R.


28.05.2019, 18:11

Raport bieżący 15/2019
– JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MEDINICE S.A. ZA 2018 R.


27.05.2019, 11:32

Raport bieżący 14/2019
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.


15.05.2019, 17:53

Raport bieżący 13/2019
– RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA I KW. 2019 R.


10.05.2019, 13:44

Raport bieżący 12/2019
– ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2018 R. ORAZ RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2019R.


25.04.2019, 14:53

Raport bieżący 11/2019
– ZMIANA STATUTU DOKONANA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.


25.04.2019, 14:42

Raport bieżący 10/2019
– ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA


25.04.2019, 14:37

Raport bieżący 9/2019
– UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.


01.04.2019, 16:38

Raport bieżący 8/2019
– UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO (ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)


28.03.2019, 17:08

Raport bieżący 7/2019
– ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R. (PLANOWANA ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)


26.03.2019, 11:48

Raport bieżący 6/2019
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA


12.02.2019. 17:23

Raport bieżący 5/2019
– RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA IV KW. 2018 R.


24.01.2019, 17:08

Raport bieżący 4/2019
– ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E2


22.01.2019, 13:58

Raport bieżący 3/2019
– PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU MEDINICE S.A.


22.01.2019, 13:48

Raport bieżący 2/2019
– WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ


10.01.2018, 16:58

Raport bieżący 1/2019
– HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2019


21.12.2018, 16:49

Raport bieżący 9/2018
– ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA


21.12.2018, 16:26

Raport bieżący 8/2018
– UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.


30.11.2018, 17:52

Raport bieżący 7/2018
– UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO (ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)


23.11.2018

Raport bieżący 6/2018
– ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.


14.11.2018, 18:06

Raport bieżący 5/2018
– SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018 – 30.09.2018


01.10.2018, 16:55

Raport bieżący 4/2018
– ZAKRES STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT


28.09.2018, 14:54

Raport bieżący 3/2018
– TERMIN PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R.


25.09.2018, 17:10

Raport bieżący 2/2018
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.


13.09.2018, 13:44

Raport bieżący 1/2018
– UZYSKANIE DOSTĘPU DO EBI