RAPORTY BIEŻĄCE EBI

Raporty bieżące EBI

 

Data Godzina Wyszczególnienie Pobierz
30.07.2021 17:10 Raport bieżący 2/2021
– Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
pobierz
21.04.2021 13:16 Raport bieżący 1/2021
– Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
pobierz
04.11.2020 9:38 Raport bieżący 27/2020
– POWOŁANIE WICEPREZESÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
pobierz
pobierz
pobierz
03.11.2020 17:09 Raport bieżący 26/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2020 r.
pobierz
pobierz
28.10.2020 14:32 Raport bieżący 25/2020
– Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
pobierz
19.10.2020 15:51 Raport bieżący 24/2020
– Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
pobierz
02.10.2020 15:21 Raport bieżący 23/2020
– Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
pobierz
28.09.2020 16:41 Raport bieżący 22/2020
– Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii I
pobierz
31.08.2020 15:18 Raport bieżący 21/2020
– Uchwały podjęte na NadzwyczajnymWalnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
pobierz
25.08.2020 18:42 Raport bieżący 20/2020
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.
pobierz
pobierz
13.08.2020 17:10 Raport bieżący 19/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za II kwartał 2020r.
pobierz
pobierz
03.08.2020 17:48 Raport bieżący 18/2020
– Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
27.07.2020 13:44 Raport bieżący 17/2020
– Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego
pobierz
02.07.2020 12:58 Raport bieżący 16/2020
– Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Medinice S.A.
pobierz
pobierz
15.06.2020 19:35 Raport bieżący 15/2020
– Powołanie Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.
pobierz
pobierz
15.06.2020 15:35 Raport bieżący 14/2020
– Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r.
pobierz
pobierz
20.05.2020 17:19 Raport bieżący 13/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za I kwartał 2020 r.
pobierz
pobierz
15.05.2020 15:30 Raport bieżący 12/2020
– Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r.
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
12.05.2020 16:07 Raport bieżący 11/2020
– Zmiana terminu publikacji raportuokresowego za I kwartał 2020 r.
pobierz
29.04.2020 17:32 Raport bieżący 10/2020
– Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A 2019
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
29.04.2020 17:27 Raport bieżący 09/2020
– Jednostkowy raport roczny Medinice S.A 2019
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
27.04.2020 15:11 Raport bieżący 08/2020
– Zmiana terminu publikacji raporturocznego za 2019 r.
pobierz
12.03.2020 13:40 Raport bieżący 07/2020
– Podpisanie umowy z audytorem
pobierz
11.03.2020 10:46 Raport bieżący 06/2020
– Wybór wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
pobierz
10.03.2020 15:05 Raport bieżący 05/2020
– Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
pobierz 

pobierz

10.03.2020 14:52 Raport bieżący 04/2020
– Uchwały podjęte na NadzwyczajnymWalnymZgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 10 marca 2020 r.
pobierz 

pobierz

13.02.2020 17:28 Raport bieżący 03/2020
– Raport kwartalny Medinice S.A. za IV kwartał 2019 r.
pobierz 

pobierz

12.02.2020 17:11 Raport bieżący 02/2020
– Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A. na dzień 10 marca 2020 r.
pobierz 

pobierz

pobierz

pobierz

31.01.2020 12:00 Raport bieżący 01/2020
– Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
pobierz
31.12.2019 13:07 Raport bieżący 28/2019
– Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
pobierz
12.11.2019 17:32 Raport bieżący 27/2019
– Raport kwartalny Medinice S.A. za III kwartał 2019 r.
pobierz 

pobierz

01.10.2019 14:38 Raport bieżący 26/2019
– Powołanie Zarządu na nową kadencję oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Medinice S.A.
pobierz 

pobierz

19.09.2019 12:57 Raport bieżący 25/2019
– Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
pobierz
13.09.2019 13:12 Raport bieżący 24/2019
– PODSUMOWANIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII H1
pobierz
09.09.2019 16:42 Raport bieżący 23/2019
– Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
pobierz
06.09.2019 14:39 Raport bieżący 22/2019
– Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Medinice S.A.
pobierz 

pobierz

30.08.2019 14:24 Raport bieżący 21/2019
– Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H1  
pobierz
29.07.2019 17:09 Raport bieżący 20/2019
– GRUPA KAPITAŁOWA medinice s. A. skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2019 – 30.06.2019 r.
pobierz 

pobierz

17.07.2019 10:52 Raport bieżący 19/2019
– Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2019 r.
pobierz
26.06.2019 14:07 Raport bieżący 18/2019
– UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 R.
pobierz 

pobierz

30.05.2019 19:14 Raport bieżący 17/2019
– ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 26.06.2019 R.
pobierz 

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

28.05.2019 18:19 Raport bieżący 16/2019
– SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A. ZA 2018 R.
pobierz 

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

28.05.2019 18:11 Raport bieżący 15/2019
– JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MEDINICE S.A. ZA 2018 R.
pobierz 

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

27.05.2019 11:32 Raport bieżący 14/2019
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.
pobierz 

pobierz

15.05.2019 17:53 Raport bieżący 13/2019
– RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA I KW. 2019 R.
pobierz
pobierz
10.05.2019 13:44 Raport bieżący 12/2019
– ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO ZA 2018 R. ORAZ RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2019R. 
pobierz
25.04.2019 14:53 Raport bieżący 11/2019
– ZMIANA STATUTU DOKONANA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R. 
pobierz 

pobierz

25.04.2019  14:42 Raport bieżący 10/2019
– ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA
pobierz 

pobierz

25.04.2019  14:37 Raport bieżący 9/2019
– UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R.
pobierz 

pobierz

01.04.2019 16:38 Raport bieżący 8/2019
– UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO (ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz
28.03.2019 17:08 Raport bieżący 7/2019
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2019 R. (PLANOWANA ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz 

pobierz

pobierz

pobierz

26.03.2019 11:48 Raport bieżący 6/2019
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA
pobierz
12.02.2019 17:23 Raport bieżący 5/2019
– RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA IV KW. 2018 R.
pobierz 

pobierz

24.01.2019 17:08 Raport bieżący 4/2019
– ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E2
pobierz
22.01.2019 13:58 Raport bieżący 3/2019
– PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU MEDINICE S.A.
pobierz 

pobierz

22.01.2019 13:48 Raport bieżący 2/2019
– WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
pobierz
10.01.2018 16:58 Raport bieżący 1/2019
– HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2019
pobierz
21.12.2018 16:49 Raport bieżący 9/2018
– ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ EMITENTA
pobierz 

pobierz

pobierz

21.12.2018 16:26 Raport bieżący 8/2018
– UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.
pobierz 

pobierz

30.11.2018 17:52 Raport bieżący 7/2018
– UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO (ZMIANA STATUTU MEDINICE S.A.)
pobierz
23.11.2018   Raport bieżący 6/2018
– ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDINICE S.A. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2018 R.
pobierz
14.11.2018 18:06 Raport bieżący 5/2018
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.07.2018 – 30.09.2018
pobierz
01.10.2018 16:55 Raport bieżący 4/2018
– ZAKRES STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT
pobierz
28.09.2018 14:54 Raport bieżący 3/2018
– TERMIN PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R.
pobierz
25.09.2018 17:10 Raport bieżący 2/2018
– REJESTRACJA PRZEZ SĄD ZMIANY STATUTU MEDINICE S.A.
pobierz
13.09.2018 13:44 Raport bieżący 1/2018
– UZYSKANIE DOSTĘPU DO EBI
pobierz