Rynek Medtech

Ze względu na zachodzące zmiany w strukturze wiekowej populacji czyli starzenia się społeczeństwa i wyższy poziom średniej długości życia, prognozowany jest dalszy dynamiczny wzrost rynku medycznego. Proces ten prowadzi do wzrostu popytu na usługi medyczne co z kolei zwiększa wydatki zdrowotne oraz generuje zapotrzebowanie na technologie i wyroby medyczne, które do tej pory były niszowe. Obecnie w Unii Europejskiej na 448 mln mieszkańców 20% to osoby w wieku powyżej 65 roku życia, a w przeciągu następnych lat odsetek ten ma wzrosnąć do 30%.


„Sektor kardiologii i kardiochirurgii zajmuje kluczową pozycję na rynku wyrobów medycznych.”

Medinice stawia czoła wyzwaniom starzenia się społeczeństwa i rosnącej liczby przypadków chorób sercowo-naczyniowych. To właśnie one stanowią naszą inspirację do tworzenia nowoczesnych rozwiązań, które nie tylko poprawią jakość życia pacjentów, ale także ugruntują naszą pozycję na rynku wyrobów medycznych. Dynamiczny rozwój globalnego rynku MedTech, zwłaszcza w dziedzinie urządzeń kardiologicznych, otwiera przed nami wiele możliwości.

Wzrost rynku

W 2022 roku globalny rynek MedTech osiągnął wartość 512 mld USD, wzrastając średniorocznie o blisko 6%. Urządzenia kardiologiczne i kardiochirurgiczne czyli drugi co do wielkości segmentem rynku MedTech osiągnął wartość 55 mld USD, a jego wzrost wynosi 9% i ma zapewnić temu sektorowi wielkość ok. 90 mld USD w 2030 roku.

Globalna epidemia

Globalna epidemia chorób sercowo-naczyniowych zaczyna już trzecią dekadę. Według szacunków New American Heart Association ponad 33 mln osób na świecie cierpi z powodu migotania przedsionków. Jedną z najskuteczniejszych niefarmakologicznych metod leczenia migotania przedsionków jest ablacja i implantacje CIED. Roczne tempo wzrostu wykonywanych ablacji dotyczących migotania przedsionków wynosi prawie 16%. Całkowita liczba implantacji urządzeń medycznych w leczeniu migotania przedsionków wynosi około 1,3 mln rocznie.

Realna potrzeba

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W okresie ostatnich 30 lat udział zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia na świecie wzrósł o 41%. Według Institute for Health Metrics and Evaluation w 2016 r. choroby sercowo-naczyniowe odpowiadały za 32,3% wszystkich zgonów na świecie.

Wszystkie opracowywane przez Medinice wyroby mają przyczyniać się do niwelowania powyższych globalnych problemów. Liczymy na to, że dzięki naszej pracy oraz zaangażowaniu uda nam się poprawiać jakość życia wielu ludzi na całym świecie.