Pacepress


Zabieg wszczepienia jakiegokolwiek urządzenia elektrofizjologicznego wiąże się z możliwością wystąpienia poważnego powikłania jakim jest między innymi wystąpienie krwiaka w loży po implantacji np. stymulatora serca.

PacePress to opatrunek uciskowy, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca. Zabiegi wszczepienia urządzeń elektrofizjologicznych wiążą się z ryzykiem wystąpienia poważnego powikłania jakim jest m.in. krwiak w loży po implantacji np. stymulatora serca. Ryzyko wstąpienia krwiaka znacznie wzrasta u pacjentów, którzy stosują podwójną terapię przeciwpłytkową (rodzaj leczenia przeciwzakrzepowego). Obecnie stosowane w medycynie rozwiązania nie są wystarczające. Ograniczają ruchy pacjenta i są dla niego mało komfortowe, jednocześnie nie zapobiegając w wystarczający sposób powikłaniom, takim jak wystąpienie krwiaka w loży po implantacji urządzeń do elektroterapii serca. Dlatego też na podstawie wieloletniego doświadczenia i obserwacji stworzyliśmy innowacyjny opatrunek uciskowy PacePress.

Główne zalety opatrunku uciskowego PacePress:

  • Zmniejszenie ryzyka występowania krwiaka w loży po wszczepieniu np. stymulatora serca,
  • Niższe koszty leczenia pacjenta,
  • Znaczne poprawienie komfortu pacjenta,
  • Szybsze wypisanie pacjenta do domu wraz z uciskiem PacePress,
  • Swobodne wykonywanie codziennych aktywności życiowych bez potrzeby unieruchomienia.

Media