Dokumenty korporacyjne

Ład korporacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentującymi ład korporacyjny naszej Spółki.


Dokumenty ofertowe

Dokumenty sporządzone w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę.


Dywidendy

Zarząd Medinice S.A. w dniu 1 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej Spółki. W przypadku wypracowania przez Spółkę zysku, który może zostać przeznaczony do podziału, Zarząd Spółki zamierza rokrocznie przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy według następujących paramentów:

Kwota zysku do podziałuSuma dywidendy
15.000.000 – 50.000.000 PLNco najmniej 50% kwoty zysku do podziału
50.000.000 – 100.000.000 PLNco najmniej 60% kwoty zysku do podziału
ponad 100.000.000 PLNco najmniej 75% kwoty zysku do podziału