Kontakt

Dane kontaktowe


Medinice S.A.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
tel. +48 725 500 051
mail: biuro@medinice.pl
Kapitał zakładowy Medinice S.A. wynosi
536 200,90 zł i jest wpłacony w całości.