Kontakt

Dane kontaktowe


Medinice S.A.
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
tel. +48 725 500 051
mail: biuro@medinice.pl
Kapitał zakładowy Medinice S.A. wynosi
619 177,50 zł i jest wpłacony w całości.