Raporty analityczne

Raporty analityczne przygotowywane są przez zewnętrzne profesjonalne podmioty w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Raporty analityczne dotyczące naszej spółki zawierają opis profilu spółki, wyniki finansowe, strategie, plany rozwoju oraz ryzyka związane z przyszłą działalnością. W raportach znajdują się również opisy szans i zagrożeń związanych z komercjalizacjami opracowywanych produktów medycznych.PacePress to pneumatyczny opatrunek uciskowy stworzony aby minimalizować ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych u pacjentów po zabiegach implantacji CIED* jednocześnie zapewniając komfort pacjentowi.