Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport kwartalny GK Medinice S.A. za I kwartał 2024r.

SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2023 ROK

Raport śródroczny GK Medinice S.A. za III kwartał 2023 r.

Raport śródroczny GK Medinice SA. za I półrocze 2023r.

Raport kwartalny GK Medinice S.A. za I kwartał 2023r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2022 rok

Raport kwartalny GK Medinice S.A. za I kwartał 2023r.

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Medinice S.A. za I półrocze 2022 r.

Raport Śródroczny Grupa Medinice S.A. za I kwartał 2022 r.

Raport Roczny Medinice S.A. za 2021 r.

Raport Roczny Medinice S.A. za 2021 r.

Skonsolidowany Raport Śródroczny Grupa Medinice S.A. za III kwartał 2021 r.

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Medinice S.A. za I półrocze 2021 r.

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupa Medinice S.A. za I kwartał 2021 r.