Raporty okresowe

Raporty okresowe

 

Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Medinice S.A. za I półrocze 2021 r.
1. Skonsolidowany Raport za I półrocze 2021 r. pobierz
2. Medinice – Raport z przeglądu – skonsolidowane pobierz
3. Medinice – Raport z przeglądu – jednostkowe pobierz
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupa Medinice S.A. za I kwartał 2021
1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 r. pobierz
Raport Roczny Medinice S.A. za 2020 r.
1. List Prezesa Zarządu Medinice S.A pobierz
2. Wybrane Dane Finansowe Medinice S.A. pobierz
3. SF 2020 Medinice S.A. pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu Medinice S.A. pobierz
5. Oświadczenia i Informacja Zarządu Medinice S.A. pobierz
6. Oświadczenia Rady Nadzorczej Medinice S.A. pobierz
7. Sprawozdanie z badania Medinice S.A. pobierz
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MEDINICE S.A. za 2020 r. (plik ZIP) pobierz
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za 2020 r.
1. List Prezesa Zarządu GK Medinice S.A. pobierz
2. Wybrane Dane Finansowe GK Medinice S.A. pobierz
3. Skonsolidowane SF 2020 GK Medinice S.A. pobierz
4. Sprawozdanie Zarządu GK Medinice S.A. pobierz
5. Oświadczenia i Informacja Zarządu GK Medinice S.A. pobierz
6. Oświadczenia Rady Nadzorczej GK Medinice S.A. pobierz
7. Sprawozdanie z badania GK Medinice S.A. pobierz
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A. 2020 r. (plik ZIP) pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA III KWARTAŁ 2020 R. pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA II KWARTAŁ 2020 R. pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 R. pobierz
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A. za 2019 r. pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MEDINICE S.A. za 2019 r. pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2019 R. pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA III KWARTAŁ 2019 R. pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA II KWARTAŁ 2019 R. pobierz
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDINICE S.A. za 2018 r. pobierz 

 

pobierz

pobierz

pobierz

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY MEDINICE S.A. za 2018 r. pobierz 

 

pobierz

pobierz

pobierz

RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 R. pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2018 R. pobierz
RAPORT KWARTALNY MEDINICE S.A. ZA III KWARTAŁ 2018 R. pobierz