Patient friendly
therapies for
quality of life

Medinice S.A.

Medinice S.A. jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży technologii medycznych. Spółka powstała aby rozwijać nowe pomysły na urządzenia medyczne zaspakajając tym samym potrzeby rynku. Spółka zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją, poprawiających jakość życia, małoinwazyjnych rozwiązań z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii. W portfolio Medinice znajduje się obecnie kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Wszystkie rozwijane przez Medinice urządzenia medyczne podnoszą komfort życia pacjentów i znajdują szerokie zastosowanie na całym świecie.

Wzrost wartości

Wartość rozwijanych projektów Medinice rośnie wykładniczo. Po pozytywnym ukończeniu każdego etapu (kamienia milowego) prawdopodobieństwo komercjalizacji w branży MedTech znacząco rośnie, co wpływa na wzrost wyceny.

Rozwój

W Medinice S.A. mamy świadomość unikalności każdego z rozwiązań. Rozwój urządzeń opiera się na wiedzy Rady Naukowej w skład której wchodzą światowe autorytety z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii, oraz na potencjale zespołu Medinice złożonego z doświadczonych inżynierów i ekspertów. Szerokie kwalifikacje zespołu pozwalają nam minimalizować ryzyka związane z procesem R&D.

Badania

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, a także przyjętym kierunku rozwoju, prowadzimy bliską współpracę z czołowymi jednostkami naukowymi, instytucjami badawczymi, szpitalami oraz certyfikowanymi laboratoriami, w których badane są nasze urządzenia medyczne.

Sprzedaż

Kluczowym źródłem przychodów Spółki jest komercjalizacja opracowanych rozwiązań. Nasz zespół posiada doświadczenie w wyjściach kapitałowych oraz sprzedaży własności intelektualnej. Spółka nawiązuje relacje z wiodącymi globalnymi producentami produktów medycznych.

Certyfikaty

Spółka Medinice S.A. posiada certyfikat ISO 13485 wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie projektowania, rozwoju i produkcji aktywnych wyrobów medycznych. Zgodność z tą normą, oznacza, że w Spółce wdrożony jest system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych, czyli Spółka posiada udokumentowane procesy oraz procedury pozwalające realizować cele związane z zapewnieniem jakości. Spełnienie tych wymagań umożliwia ubieganie się o dopuszczenie wyrobów medycznych do obrotu.

Media o nas