MiniMax

Wszechstronny
cewnik ablacyjny

Cewnik do ablacji RF

MiniMax to elektroda cewnikowa posiadająca funkcje ablacji i obrazowania 3D. Użycie dwóch funkcji w jednym cewniku pozwala znacznie obniżyć koszt operacji. Cewnik został zaprojektowany do przeprowadzenia małoinwazyjnej procedury. Dodatkowo obrazowanie 3D pozwala na minimalizację użycia RTG. Elastyczna końcówka elektrody umożliwia obserwację pola operacyjnego.


Arytmia

Arytmia to jedna z najczęstszych dolegliwości pacjentów zgłaszających się do gabinetów kardiologicznych. Jej występowanie w zależności od rodzaju może prowadzić do niewydolności krążenia oraz znacznie zwiększa ryzyko udaru mózgu.

Ablacja

Ablacja to przezskórny zabieg kardiologiczny, którego celem jest odizolowanie obszaru tkanki serca, odpowiadającego za powstawanie arytmii. Zabieg polega na wytworzeniu niewielkiej blizny blokującej przewodzenie impulsów elektrycznych, indukujących arytmię.

Dlaczego warto

skuteczna nawigacja podczas zabiegu

zmniejszenie inwazyjności procedury

precyzja zabiegu dzięki sterowalnej końcówce

zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego

skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów zabiegu

Ochrona patentowa

MiniMax to nowoczesny cewnik oferujący innowacyjne zalety. Jest on zaprojektowany do małoinwazyjnej procedury ablacji. Dzięki elastycznej konstrukcji umożliwia on precyzyjną ablację. Dzięki dużej liczbie pierścieni zapewnia bezpieczeństwo, doskonałą diagnostykę i minimalizuje szkodliwe promieniowanie RTG. MiniMax ma skracać czas zabiegu, łącząc efektywność, oszczędność i innowacyjność.

Rynek MiniMax

W ostatnich latach obserwowany jest nasilający się globalny proces starzenia się społeczeństwa, czego powodem jest utrzymujący się niski współczynnik urodzeń i wyższy poziom średniej długości życia. Szacuje się, iż w nadchodzących dziesięcioleciach udział osób starszych w całkowitej liczbie ludności znacznie wzrośnie, w związku z czym wzrośnie też liczebność osób z chorobami układu krążenia. Przy zachowaniu obecnej tendencji zwyżkowej przewiduje się, że liczba osób cierpiących z powodu zaburzeń rytmu serca, w tym z powodu migotania przedsionków, w samej w Unii Europejskiej do 2060 roku wzrośnie do 14 milionów. Z najnowszego badania NOMED-AF wynika, iż w Polsce z powodu migotania przedsionków cierpi ponad milion osób w wieku do 65 lat, co stanowi 19,2% populacji. Jednym ze sposobów leczenia arytmii w tym migotania przedsionków jest zastosowanie ablacji RF (radio frequency). Ponadto wytyczne ESC 2020 dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków opracowane we współpracy z European Association of CardioThoracic Surgery (EACTS) uznają ablację przezcewnikową za bezpieczną i lepszą alternatywę dla terapii farmakologicznych w zakresie utrzymania rytmu zatokowego, zmniejszenia objawów związanych z migotaniem przedsionków i poprawy jakości życia.

Postępy projektu

Projekt jest w trakcie realizacji fazy badań przedklinicznych. Badania na zwierzętach prowadzone były w celu potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego. W trakcie kolejnych etapów testów inżynierowie badają funkcjonalności i wprowadzają niezbędne zmiany. Równolegle prowadzone są prace związane z przygotowaniem umów z podmiotami, które będą realizować badania kliniczne (CRO i Ośrodki Badawcze).

* Powyższy projekt przedstawia produkt, który nie jest jeszcze wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu przez właściwy organ regulacyjny. Przewagi konkurencyjne oraz inne opisy powyższego projektu będą potwierdzana w adekwatnych testach i badaniach.