Minimax


Minimax to innowacyjna elektroda opracowana przez prof. Sebastiana Steca.

MiniMax to elektroda 2 w 1. Posiada funkcje diagnostyczne i lecznicze. Elektroda MiniMax będzie służyła do wykonywania zabiegów ablacji prądem o częstotliwości radiowej (tzw. ablacja RF). Elektroda będzie dostosowana do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych. Dzięki zwiększonej liczbie pierścieni diagnostycznych zabiegi ablacji będą mogły być wykonywane bez szkodliwego promieniowania RTG. Tym samym będzie to pierwsza na rynku elektroda do wykonywania zabiegów ablacji bez użycia promieniowania RTG.

Główne zalety elektrody MiniMax:

  • Ogranicza poziom promieniowania rentgenowskiego wpływa na poprawę bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu medycznego,
  • Stosowanie jednej elektrody do przeprowadzenia diagnostyki i ablacji serca wpłynie na zmniejszenie ryzyka zabiegu i skrócenie czasu jego trwania,
  • Mniejsza liczba użytych elektrod wpływa na niższe koszty leczenia.

Media