AtriClamp

Zamyka drzwi do ryzyka,
otwiera nową nadzieję.

System AtriClamp

AtriClamp to klips kardiochirurgiczny do zabiegu LAAC, czyli zamykania uszka lewego przedsionka serca. Dzięki nowemu podejściu do sposobu nakładania klipsa, krew wraz ze skrzepami pozostaje zamknięta wewnątrz uszka bez ryzyka wepchnięcia skrzepów do przedsionka serca podczas wykonywania zabiegu. Prace rozwojowe systemu AtriClamp oparte są w szczególności na potrzebach użytkowników dotyczących użyteczności urządzenia, dlatego tak ważne jest skupienie na ergonomii i łatwości stosowania poprzez zastosowanie zasad Human Factors Engineering. System AtriClamp wyposażony jest w przymiar umożliwiający dobór odpowiedniego rozmiaru klipsa dla danego pacjenta. System jest projektowany tak aby zoptymalizować koszty masowej produkcji.


Redukcja ryzyka

Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC) zapobiega powstawaniu 90% materiału zatorowego prowadzącego do 87% udarów. Aktualnie procedura ta wykonywana jest towarzysząco przy innych zabiegach kardiochirurgicznych. Jednym z głównych założeń projektu jest umożliwienie szerokiej dostępności najtańszego na rynku wyrobu i dlatego postawiliśmy na ekonomiczny aspekt wykonania klipsa.

Dlaczego warto

atraumatyczna powierzchnia klipsa ogranicza odczyn zapalny

możliwość
repozycji klipsa

możliwość szybkiego
usunięcia klipsa

ergonomia klipsa zapewnia izolację uszka niezależnie od jego anatomi

klips zakładany epikardialnie

Ochrona patentowa

System AtriClamp składa się z klipsa (urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka) oraz dedykowanego mu aplikatora służącego do zakładania klipsa. Dzięki innowacyjnej konstrukcji system umożliwia repozycję klipsa w trakcie zabiegu oraz umożliwia jego odzyskanie po wcześniejszym zdjęciu z aplikatora (implantacji).

Rynek AtriClamp

Rynek LAAC (Left Atrial Appendage Closure) jest dynamicznie rozwijającym się sektorem o rosnącej wartości. Według danych dostępnych na koniec 2022 roku, globalna wartość rynku LAAC szacowana była na około 1,5 miliarda dolarów, a prognozy wskazują na dalszy wzrost na poziomie 12%. Wzrost świadomości związanej z powikłaniami udarowymi spowodowanymi migotaniem przedsionków dodatkowo napędza popyt na te procedury. Oczekuje się, że postęp technologiczny przyczyni się do poprawy skuteczności procedur, skrócenia czasu rekonwalescencji i zmniejszenia ilości reoperacji. Z uwagi na rosnące zastosowanie procedur LAAC oraz ciągłe badania nad ich skutecznością, rynek ten przyciąga także inwestycje, co dodatkowo wspiera jego rozwój. W perspektywie długoterminowej, globalny rynek LAAC jest prognozowany do utrzymania silnego tempa wzrostu, a innowacyjne podejścia do leczenia migotania przedsionków pozostaną kluczowym obszarem rozwoju tej branży.

Postępy projektu

Projekt znajduje się w fazie projektowania nowej wersji klipsa oraz aplikatora. W ramach prac koncepcyjnych nad projektem nowej wersji urządzenia Medinice przeprowadziła szereg prac związanych z doborem nowego materiału, zmianą kształtu oraz zmianą technologii produkcji klipsa oraz aplikatora.

* Powyższy projekt przedstawia produkt, który nie jest jeszcze wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu przez właściwy organ regulacyjny. Przewagi konkurencyjne oraz inne opisy powyższego projektu są potwierdzane w badaniach wymaganych przez odpowiednie przepisy dla wyrobów medycznych.