Agnieszka Rosińska

Partner i członek zarządu C&R Auditors Sp. z o.o. od 2000 r. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1999 r. uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta, członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zarejestrowana pod numerem 9267. W latach 1993-1999 zatrudniona w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. początkowo w Dziale Usług Księgowych, następnie w Dziale Audytu. Ostatnie zajmowane stanowisko Menadżer w Dziale Audytu. Agnieszka Rosińska ma za sobą dwudziestosiedmioletnią praktyką zawodową jako księgowa oraz audytor – biegły rewident; posiada doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego, produkcyjnych, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usługowych. Kierowała lub brała udział w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych krajowych spółek prawa handlowego, w tym notowanych na rynku NewConnect, podmiotów zależnych zagranicznych grup kapitałowych, ale również przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Posiada doświadczenie w przekształcaniu spółek, projektach due diligence, usługach doradczych w zakresie księgowości oraz podatków. W ramach doskonalenia zawodowego Agnieszka Rosińska uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących finansów, rachunkowości i podatków, w szkoleniach organizowanych za granicą. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości publikowanych w wydawnictwie Infor.