Zarząd

Show more

Sanjeev Choudhary

Prezes Zarządu

close-popup

Sanjeev Choudhary

Prezes Zarządu

Sanjeev Choudhary jest współzałożycielem, największym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Medinice S.A. Odpowiedzialny jest za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesowy i korporacyjny spółki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni również w spółkach zależnych Medinice S.A.: Medtech Innovation Center ASI Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył dyplom magistra inżyniera na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ponadto, posiada tytuł magistra studiów MBA. Ukończył liczne szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego organizowane przez Ashridge Business School oraz kursy z dziedziny strategii korporacyjnej i M&A takich instytucji jak: INSEAD i Centre for Creative Leadership. Posiada 22-letnie doświadczenie w projektach M&A, wycenach projektów i spółek. Zasiadał w Radach Nadzorczych i Zarządach firm polskich i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał na wysokich stanowiskach w międzynarodowych korporacjach. Przez wiele lat był Dyrektorem w skandynawskiej firmie Orkla Media Group. Pracował również m.in. w : Hugin Group, IMF Group.

Show more

Arkadiusz Dorynek

Wiceprezes ds. Finansowych

close-popup

Arkadiusz Dorynek

Wiceprezes ds. Finansowych

Dyrektor finansowy z blisko 20-letnim doświadczeniem. W trakcie kariery zawodowej pracował jako dyrektor finansowy m.in. w: Multimedia Polska, Nordisk Polska i Platige Image, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu. Zasiadał też w radach nadzorczych m.in.: Polfa Kutno, Biawar i Unipak. Ponadto był analitykiem ds. inwestycji w Enterprise Investors i dyrektorem ds. inwestycji w EVL Poland. Laureat konkursu Dyrektor Finansowy roku 2012 w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i studiów MBA z finansów na Indiana University.

Rada Nadzorcza

Show more

Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

close-popup

Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych, branżą energetyczną oraz sektorem obronnym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji, sporządzania opinii prawnych, sporządzania projektów umów jak również ich negocjowania. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Zajmuje się wdrażaniem procedur compliance – rozwiązań, które pozwalają zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

Show more

Bogdan Szymanowski

close-popup

Bogdan Szymanowski

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej. Dyrektor zarządzający firmy AVA Group, która jest częścią grupy Enterex International Limited, spółki notowanej na Taiwan Stock Exchange Taipei i jednego z największych na świecie producentów chłodnic i kondensorów.

Show more

Wojciech Wróblewski

close-popup

Wojciech Wróblewski

Socjolog, doradca z doświadczeniem samorządowym, pracy w administracji państwowej, służbie dyplomatycznej oraz dla największych polskich korporacji. Pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; były Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach; doradca ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Radca Ambasady RP na Litwie, założyciel i pierwszy Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Ambasador RP w Estonii; doradca d/s strategii w PKN ORLEN; Dyrektor Zarządzający d/s Korporacyjnych w PZU S.A.

Zasiadał m.in w radach nadzorczych: Unipetrol SA / Czechy/, Mažeikių Nafta/Orlen Lietuva/Litwa /, Lietuvos Draudimas/Litwa/, PZU Lietuva/Litwa /, PZU Ukraine / Ukraina /, PZU Balta / Łotwa / oraz RUCH SA.

Aktualnie członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu / wcześniej w Krynicy/; Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.;

Specjalizuje się m.in w doradztwie dla biznesu w budowaniu strategii oraz rozwoju na rynkach zagranicznych; ekspert od zarządzania sytuacjami kryzysowymi i budowy wizerunku korporacji.

Show more

Agnieszka Rosińska

close-popup

Agnieszka Rosińska

Partner i członek zarządu C&R Auditors Sp. z o.o. od 2000 r. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1999 r. uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta, członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zarejestrowana pod numerem 9267. W latach 1993-1999 zatrudniona w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. początkowo w Dziale Usług Księgowych, następnie w Dziale Audytu. Ostatnie zajmowane stanowisko Menadżer w Dziale Audytu. Agnieszka Rosińska ma za sobą dwudziestosiedmioletnią praktyką zawodową jako księgowa oraz audytor – biegły rewident; posiada doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego, produkcyjnych, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usługowych. Kierowała lub brała udział w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych krajowych spółek prawa handlowego, w tym notowanych na rynku NewConnect, podmiotów zależnych zagranicznych grup kapitałowych, ale również przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Posiada doświadczenie w przekształcaniu spółek, projektach due diligence, usługach doradczych w zakresie księgowości oraz podatków. W ramach doskonalenia zawodowego Agnieszka Rosińska uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących finansów, rachunkowości i podatków, w szkoleniach organizowanych za granicą. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości publikowanych w wydawnictwie Infor.

Show more

Marcin Gołębicki

close-popup

Marcin Gołębicki

Absolwent wielu prestiżowych uczelni w tym m.in. Harvard University. Menadżer i przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem. Od 25 lat z powodzeniem prowadzi i zarządza w największych międzynarodowych koncernach medycznych w Europie, USA, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zdobywał doświadczenie piastując z sukcesem najwyższe stanowiska kierownicze m.in. w Johnson & Johnson, Boston Scientific, St. Jude Medical (SJM), Abbott Philips, gdzie był odpowiedzialny za krótko i długoterminową strategię i politykę spółek oraz inwestycje w sektorze MedTech, gdzie w głównej mierze odpowiadał za obszar kardiologiczny. Były Prezes oraz Członek Rady Nadzorczej spółki Medicalgorithmics S.A. Współorganizator konkursu Shark Tank dla innowacyjnych firm typu start-up i branży medycznej oraz inwestor w firmach medycznych i start-up’owych. Członek wielu Rad Nadzorczych w firmach z branży medycznej, które z powodzeniem wspierał w rozwoju oraz transformacjach. Aktywnie zaangażowany w innowacyjne projekty, które zmieniały sektor medyczny na świecie. Od 2012 roku jest również europejskim członkiem YPO wspierającym rozwój menadżerów i liderów przyszłości.

Rada Naukowa

Show more

Prof. Paweł Balsam

close-popup

Prof. Paweł Balsam

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Balsam jest wybitnym specjalistą chorób wewnętrznych oraz kardiologiem. Pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Jest absolwentem II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z najlepszym wynikiem na roku. Obecnie pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych za pracę dotyczącą rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po zawale serca. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymał w 2019 roku, a w 2023 roku nadano mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prof. Balsam specjalizuje się głównie w zabiegowym leczeniu zaburzeń rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków, częstoskurcze i arytmia, poprzez ablację. Jest również odpowiedzialny za kwalifikację pacjentów do tych zabiegów. Ponadto, zajmuje się prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego oraz terapią farmakologiczną nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i niewydolności serca. W 2020 roku zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie "Supertalenty Medycyny" organizowanym przez Puls Medycyny .

Show more

Prof. Piotr Suwalski

close-popup

Prof. Piotr Suwalski

Profesor kardiochirurgii, naukowiec, innowator. Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery - ISMICS). Przewodniczący elekt Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek m.in. Nucleus Cardiovascular Working Group European Society of Cardiology, New Technology Committee European Society for Cardio-Thoracic Surgery, Guideline Committee European Society for Cardio-Thoracic Surgery. Zastępca redaktora naczelnego amerykańskiego pisma medycznego „INNOVATIONS”. Autor ponad 250 publikacji w cenionych pismach naukowych na całym świecie. Za prace naukowe otrzymał kilkanaście nagród na konferencjach towarzystw naukowych. Wraz z zespołem swojej kliniki jest laureatem nagrody TERAZ POLSKA za leczenie kardiochirurgiczne przy wykorzystaniu technik małoinwazyjnych. Otrzymał również Złoty Medal Polskiej Akademii Sukcesu.

Show more

Prof. Paul Gründeman

close-popup

Prof. Paul Gründeman

Doświadczony badacz i wynalazca. Wykładowca na Pekińskim Uniwersytecie Medycznym oraz badacz i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Utrecht. W pracy badawczej skupia się na innowacji w obszarze chorób układu krążenia i rozwijania nowoczesnych urządzeń do ich diagnozowania i leczenia. Posiada bardzo bogate doświadczenie w obszarze eksperymentalnej chirurgii kardiochirurgicznej, w szczególności związanej z zabiegami małoinwazyjnymi. Współtwórca urządzenia do stabilizacji tkanek Octopus®, który został opracowany dla operacji małoinwazyjnych na pracującym sercu, do którego prawa wykupił Medtronic w 1997 roku.

Show more

Prof. Adam S. Budzikowski

close-popup

Prof. Adam S. Budzikowski

Lekarz, kardiolog i internista. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor nadzwyczajny medycyny klinicznej na SUNY Downstate Health Sciences University, gdzie opracował od podstaw kompleksowy program ablacji, w tym ablację migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego związanego z bliznami. Właściciel Polskiej Przychodni Medycznej na Maspeth w Nowym Jorku. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz HRS (Health Rhythm Society). Otrzymał nagrodę Young Investigator Award oraz nagrodę za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk biomedycznych. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora Programowego w Cardiology Fellowship oraz Dyrektorem Programowym w Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship.

Show more

Dr. Valavanur A. Subramanian

close-popup

Dr. Valavanur A. Subramanian

Dr Valavanur A. Subramanian jest przewodniczącym oddziału kardiochirurgii w Lenox Hill Hospital na Manhattanie. Dr Subramanian jest założycielem i byłym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Małoinwazyjnej (ISMICS). Jego innowacyjne badania uczyniły go pionierem minimalnie inwazyjnej i zrobotyzowanej kardiochirurgii. New York Times Magazine wymienia go jako jednego z najlepszych nowojorskich kardiochirurgów w ciągu ostatnich 15 lat.
DR. V.A. Subramanian jest wynalazcą mostka mitralnego do leczenia niedomykalności mitralnej. Jest założycielem, dyrektorem zarządu i byłym dyrektorem medycznym firmy HRT-Heart repair Technologies Inc, która opracowała mostek mitralny. Jest doświadczonym kardiochirurgiem z 42-letnim doświadczeniem klinicznym i badawczym w medycynie sercowo-naczyniowej. Jest pionierem minimalnie-inwazyjnej kardiochirurgii, jest wynalazcą i innowatorem wielu urządzeń w tej dziedzinie, m.in. pierwszego jednorazowego oxygeneratora membranowego, pierwszej przezskórnej wewnątrzaortalnej pompy balonowej, wprowadził i wykonał pierwszy MIDCAB w USA. Był pionierem i innowatorem w dziedzinie CABG z pompą. Ostatnio w ciągu ostatniej dekady jego główne obszary innowacji dotyczyły niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej. Wykłada na wielu konferencjach medycznych na całym świecie. Jest także autorem ponad 150 artykułów medycznych.

Show more

Dr. Michael Glikson

close-popup

Dr. Michael Glikson

prof. Michael Glikson na co dzień pełni funkcję dyrektora oddziałów kardiologii i kardiochirurgii w Shaare Zedek Medical Center w Jerozolimie. Jest profesorem kardiologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i adiunktem w Mayo College of Medicine and Science. Glikson do 2017 r. prowadził ośrodek arytmii w Sheba Medical Center. Pełnił funkcję przewodniczącego izraelskiej grupy ds. stymulacji i arytmii oraz sekretarza i Prezesa Israel Heart Society.