Medinice planuje akwizycję spółki specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na AI