Medinice w PulsBiznesu

Medinice szuka chętnych na kardiourządzenie

Produkująca urządzenia medyczne spółka z GPW liczy, że w tym roku skomercjalizuje pierwszy projekt. Na razie prowadzi badania i konsultuje się z FDA.

Czasem polityka wyprzedza rzeczywistość. Notowana na GPW spółka Medinice, działająca w branży technologii medycznych, jeszcze w lipcu 2019 r. opublikowała politykę dywidendową. Od tego czasu ponosiła koszty prac badawczo-rozwojowych, pozyskiwała dotacje, zbierała kapitał od inwestorów – i generowała straty. Zyski mają pojawić się wraz z komercjalizacją któregoś z opracowywanych przez nią wyrobów medycznych, czyli sprzedażą praw większemu partnerowi z branży.