Medinice w Comparic

Akcjonariusze Medinice S.A. powołali nowego członka Rady Nadzorczej

0 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medinice S.A. powołało Marcina Gołębickiego na nowego członka Rady Nadzorczej

Spółka notowana na głównym parkiecie GPW – Medinice S.A., rozwijająca małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiochirurgii i kardiologii – poinformowała o powołaniu Marcina Gołębickiego na nowego członka Rady Nadzorczej. W przeszłości pełnił funkcję prezesa oraz członka Rady Nadzorczej spółki Medicalgorithmics S.A.