Medinice chce w ’23 zakończyć trwającą fazę badań w PacePress; spółka nie widzi obecnie potrzeby emisji akcji (wywiad)