WZA


Data ogłoszenia Wyszczególnienie Pobierz
28.05.2021 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDINICE S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2021 R. godz. 11:00
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I …

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

09.04.2021 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDINICE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MAJA 2021 ROKU o godz. 11:00
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

OPINIA ZARZĄDU

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

03.08.2020 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 31.08.2020 R. godz. 11:00
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

15.05.2020 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 15.06.2020 R. godz. 11:00
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

12.02.2020 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 10.03.2020 R.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

30.05.2019 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 26.06.2019 R.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

28.03.2019 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 25.04.2019 R.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ, PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

23.11.2018 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 21.12.2018 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ MEDINICE S.A.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

11.06.2018 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY pobierz
05.07.2018 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY pobierz