Prof. Piotr Suwalski

Profesor kardiochirurgii, naukowiec, innowator. Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery – ISMICS). Przewodniczący elekt Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek m.in. Nucleus Cardiovascular Working Group European Society of Cardiology, New Technology Committee European Society for Cardio-Thoracic Surgery, Guideline Committee European Society for Cardio-Thoracic Surgery. Zastępca redaktora naczelnego amerykańskiego pisma medycznego „INNOVATIONS”. Autor ponad 250 publikacji w cenionych pismach naukowych na całym świecie. Za prace naukowe otrzymał kilkanaście nagród na konferencjach towarzystw naukowych. Wraz z zespołem swojej kliniki jest laureatem nagrody TERAZ POLSKA za leczenie kardiochirurgiczne przy wykorzystaniu technik małoinwazyjnych. Otrzymał również Złoty Medal Polskiej Akademii Sukcesu.