Prof. Adam S. Budzikowski

Lekarz, kardiolog i internista. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor nadzwyczajny medycyny klinicznej na SUNY Downstate Health Sciences University, gdzie opracował od podstaw kompleksowy program ablacji, w tym ablację migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego związanego z bliznami. Właściciel Polskiej Przychodni Medycznej na Maspeth w Nowym Jorku. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz HRS (Health Rhythm Society). Otrzymał nagrodę Young Investigator Award oraz nagrodę za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk biomedycznych. Obecnie jest Zastępcą Dyrektora Programowego w Cardiology Fellowship oraz Dyrektorem Programowym w Clinical Cardiac Electrophysiology Fellowship.