Dr. Valavanur A. Subramanian

Dr Valavanur A. Subramanian jest przewodniczącym oddziału kardiochirurgii w Lenox Hill Hospital na Manhattanie. Dr Subramanian jest założycielem i byłym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Małoinwazyjnej (ISMICS). Jego innowacyjne badania uczyniły go pionierem minimalnie inwazyjnej i zrobotyzowanej kardiochirurgii. New York Times Magazine wymienia go jako jednego z najlepszych nowojorskich kardiochirurgów w ciągu ostatnich 15 lat.
DR. V.A. Subramanian jest wynalazcą mostka mitralnego do leczenia niedomykalności mitralnej. Jest założycielem, dyrektorem zarządu i byłym dyrektorem medycznym firmy HRT-Heart repair Technologies Inc, która opracowała mostek mitralny. Jest doświadczonym kardiochirurgiem z 42-letnim doświadczeniem klinicznym i badawczym w medycynie sercowo-naczyniowej. Jest pionierem minimalnie-inwazyjnej kardiochirurgii, jest wynalazcą i innowatorem wielu urządzeń w tej dziedzinie, m.in. pierwszego jednorazowego oxygeneratora membranowego, pierwszej przezskórnej wewnątrzaortalnej pompy balonowej, wprowadził i wykonał pierwszy MIDCAB w USA. Był pionierem i innowatorem w dziedzinie CABG z pompą. Ostatnio w ciągu ostatniej dekady jego główne obszary innowacji dotyczyły niedomykalności zastawki mitralnej i trójdzielnej. Wykłada na wielu konferencjach medycznych na całym świecie. Jest także autorem ponad 150 artykułów medycznych.