Arkadiusz Dorynek

Dyrektor finansowy z blisko 20-letnim doświadczeniem. W trakcie kariery zawodowej pracował jako dyrektor finansowy m.in. w: Multimedia Polska, Nordisk Polska i Platige Image, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu. Zasiadał też w radach nadzorczych m.in.: Polfa Kutno, Biawar i Unipak. Ponadto był analitykiem ds. inwestycji w Enterprise Investors i dyrektorem ds. inwestycji w EVL Poland. Laureat konkursu Dyrektor Finansowy roku 2012 w kategorii Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i studiów MBA z finansów na Indiana University.