Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu


Akcjonariusz Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym % Udział w ogólnej liczbie głosów
Sanjeev Choudhary 1 502 985 28,03 28,03
Piotr Suwalski 464 408 8,66 8,66
Esaliens TFI 450 000 8,39 8,39
Sebastian Stec 444 102 8,28 8,28
Pozostali akcjonariusze
(poniżej < 5%)
2 500 514 46,64 46,64
Łącznie 5 362 009 100% 100%

Sanjeev Choudhary – 28,03%

Piotr Suwalski – 8,66%

Esaliens TFI – 8,39%

Sebastian Stec – 8,28%

Pozostali akcjonariusze – 46,64%