Pozostałe


Medinice S.A. prowadzi obecnie kilkanaście projektów, głównie z obszaru kardiologii oraz kardiochirurgii.

Każdy z projektów odpowiada na zidentyfikowaną przez praktyków potrzebę rynkową i charakteryzuje się wysokim potencjałem rozwoju. Projekty znajdują się w różnych fazach zaawansowania. Cztery spośród nich są obecnie na wczesnym etapie złożenia wniosku patentowego. Są to bardzo obiecujące i innowacyjne rozwiązania wykorzystywane do zabiegów kardiochirurgicznych.

Kolejne urządzenia wykorzystywane w kardiochirurgii, a proponowane przez Spółkę to wyroby zwiększające pole operacyjne i ułatwiające dostęp do trudno dostępnych miejsc, a co za tym idzie pozwalające na wykonanie zabiegów metodami małoinwazyjnymi zmniejszając jednocześnie traumatyzację tkanek. Dostępne obecnie na rynku urządzenia zwiększają pole operacyjne i ułatwiają operatorowi dostęp do miejsca operowanego jednak nie pozwalają na wykonanie zabiegów małoinwazyjnych w trudno dostępnych okolicach np. mięśnia sercowego..