Med-IConsole


Konsola medyczna Med-iConsole to rozwiązanie, które integruje przekaz z urządzeń wykorzystywanych w trakcie zabiegów elektrofizjologicznych.

Med-iConsole  to uniwersalna platforma telemedyczna. Rezultatem projektu będzie uzyskanie platformy informatycznej i systemu telemedycznej transmisji danych, która będzie wykorzystywana w trzech obszarach:

  • Prowadzenia zdalnych konsultacji eksperckich i telekonferencji w czasie rzeczywistym,
  • Ujednolicenia obsługi systemów IT wykorzystywanych w trakcie operacji, co pozwoli na dokonywanie określonych zabiegów i współdziałanie kilku komputerów wykorzystywanych podczas procedur zabiegowych (urządzenie ma mieć zaimplementowaną wielozadaniowość i możliwość obsługi różnego rodzaju sprzętu, którym dysponuje szpital),
  • Obserwacji zabiegów i rejestracji ich przebiegu.

Największą korzyścią Med-iConsole  będzie ograniczenie wymaganego personelu podczas zabiegów. Lekarze będą mieli ciągły dostęp do ekspertów (lekarzy), którzy w każdej chwili będą mogli udzielić konsultacji, co zwiększy bezpieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie platformy ma pozwolić na odciążenie wysoko wyspecjalizowanej kadry, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pacjenta poprzez umożliwienie zdalnego nadzoru i konsultacji nawet spoza szpitala.