CathAIO


CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. CathAIO łączy funkcje elektrod: referencyjnej (stanowiącej punkt odniesienia do pozostałych pomiarów), stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Elektroda CathAIO zaprojektowana będzie do użytku przez członków zespołów medycznych zaangażowanych bezpośrednio w wykonywanie zabiegów ablacji arytmii serca. Projekt elektrody CathAIO został opatentowany i powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lekarzy praktyków wykonujących inwazyjne zabiegi kardiologiczne.

Zastosowane w CathAIO innowacyjne rozwiązania pozwalają na:

  • Usprawnienie pracy personelu medycznego,
  • Poprawa skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania zabiegów i procedur medycznych,
  • Zmniejszenie inwazyjności wykonywanych zabiegów,
  • Znaczne zwiększenie możliwości diagnostycznych chorób serca,
  • Skrócenie czasu realizacji zabiegu medycznego,
  • Skrócenie ogólnego czasu leczenia pacjenta.