Projekty

Nasze projekty


Obecnie pracujemy nad 12 innowacyjnymi rozwiązaniami i wyrobami medycznymi. Wszystkie rozwijane wyroby medyczne znajdują zastosowanie w kardiologii i kardiochirurgi na każdym etapie procesu leczenia: diagnozy, leczenia i rekonwalescencji. Najbardziej zaawansowane projekty przedstawiamy poniżej.

Etapy leczenia