EP Bioptom

EP Bioptom

Innowacyjny elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny


EP Bioptom to innowacyjny elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny łączący w sobie dwie zasadnicze funkcjonalności:

Możliwość wykonania trójwymiarowej mapy serca
Możliwość wykonania biopsji tkanki serca
Budowa EP Bioptom

Budowa EP Bioptom

EP Bioptom w swojej budowie posiada szczypce biopsyjne oraz cewnik wyposażony w pierścienie diagnostyczne, dzięki którym możliwe jest monitorowanie pracy serca przy pomocy systemu mapowania elektroanatomicznego 3D (EAM, 3D-EAM). Dodatkowo cewnik EP Bioptom posiada możliwość podłączenia do systemu irygacyjnego, umożliwiającego przepłukiwanie kanału wewnętrznego cewnika roztworem soli fizjologicznej.

O biopsji serca

O biopsji serca

Biopsja serca, inaczej nazywana biopsją endomiokardialną (EMB) to inwazyjny zabieg, który pozwala na przeprowadzenie badań morfologicznych, immunohistologicznych i strukturalnych tkanki. Biopsja mięśnia sercowego wykonywana jest w swoistych chorobach serca, takich jak sarkodioza, skrobiawica czy choroby spichrzeniowe.

Wskazaniem do biopsji jest również podejrzenie procesów nowotworowych serca, olbrzymiokomórkowe zapalenie mięśnia sercowego, ostra niewydolność serca o nieustalonej przyczynie i niereagująca na leczenie, niewydolność serca u osób z eozynofilią, zaburzeniami rytmu, podejrzenie kardiomiopatii arytmogennej, zaburzeniami przewodzenia oraz konieczność oceny przeszczepionego serca pod kątem ewentualnych procesów odrzucania.

Przebieg biopsji

Podczas biopsji pobieranych jest od 3 do 10 próbek prawej lub/i lewej komory serca. EMB wykonuje się za pomocą specjalnych narzędzi chirurgicznych – szczypiec biopsyjnych (zwanych też bioptomem), które są wprowadzane do wnętrza serca za pomocą cewników dedykowanych do tego typu zabiegów.

System mapowania

System mapowania

Systemy do mapowania elektroanatomicznego umożliwiają tworzenie trójwymiarowych map potencjałowych, pozwalających na określanie obszarów serca o patologicznej funkcji elektrycznej. Elektrofizjolog wykonujący mapy potencjałowe ma możliwość odwzorowania obszaru strefy granicznej, blizny i zdrowego mięśnia serca. Dodatkowo mapowanie 3D pozwala na określenie układu przewodzenia i okolicy zastawek, co redukuje ryzyko wykonania biopsji z okolicy układu przewodzenia/aparatu zastawkowego i wystąpienia związanych z tym powikłań.

Zastosowanie technologii

Zastosowanie technologii

Odpowiednie zastosowanie tej technologii pozwala m.in. na dokładne określenie lokacji źródła arytmii, określenie geometrii komory serca w 3D, wyznaczenie obszarów zainteresowania anatomicznego oraz na manipulację i pozycjonowanie cewnika bez konieczności stosowania promieniowania RTG, które obecnie jest wykorzystywane podczas każdego zabiegu EMB.

Systemy do 3D-EAM ułatwiają nawigację narzędzia w sercu oraz zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu zabiegu, w szczególności w skomplikowanych arytmiach serca oraz w przypadku nietypowych anatomii serca.

Nowy wymiar bezpieczeństwa

Możliwość wykonania mapy serca z wykorzystaniem cewnika EP Bioptom otwiera nowe możliwości w dziedzinie kardiochirurgii inwazyjnej, zapewniając o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie, niż dotychczas stosowane metody.