CoolCryo

CoolCryo

Krioaplikator do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej


CoolCryo to krioaplikator do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej.

Sposób działania

Sposób działania oparty jest na dobrze znanej metodzie leczenia – kriotermii. CoolCryo do niszczenia tkanek wykorzystuje bardzo niską temperaturę. Krioaplikator został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini-dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych (zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka), co stanowi jego dużą przewagę konkurencyjną. Kolejną przewagą CoolCryo będzie zastosowanie innego medium chłodzącego niż w obecnie dostępnych tego typu wyrobach medycznych, dzięki czemu uzyskiwana będzie niższa temperatura, a zabiegi będą trwały krócej oraz będą skuteczniejsze i tańsze.

Zastosowane w krioaplikatorze innowacyjne rozwiązania pozwalają na:

Skrócenie czasu zabiegu
Zmniejszenie kosztów zabiegu
Skrócenie pobytu pacjenta w szpitalu i jego rehabilitację
Większa skuteczność dzięki osiągnięciu niższej temperatury chłodzenia