CathAIO

CathAIO

Elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych


CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych.

CathAIO łączy funkcje elektrod: referencyjnej (stanowiącej punkt odniesienia do pozostałych pomiarów), stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Elektroda CathAIO zaprojektowana będzie do użytku przez członków zespołów medycznych zaangażowanych bezpośrednio w wykonywanie zabiegów ablacji arytmii serca. Projekt elektrody CathAIO został opatentowany i powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lekarzy praktyków wykonujących inwazyjne zabiegi kardiologiczne.

Zastosowane w CathAIO innowacyjne rozwiązania pozwalają na:

Usprawnienie pracy personelu medycznego
Poprawa skuteczności i bezpieczeństwa wykonywania zabiegów i procedur medycznych
Zmniejszenie inwazyjności wykonywanych zabiegów
Znaczne zwiększenie możliwości diagnostycznych chorób serca
Skrócenie czasu realizacji zabiegu medycznego
Skrócenie ogólnego czasu leczenia pacjenta