AtriClamp

AtriClamp

Innowacyjny projekt medyczny służący do zamykania uszka lewego przedsionka serca


AtriClamp jest innowacyjnym projektem medycznym służącym do zamykania uszka lewego przedsionka serca (LAAO). Projekt AtriClamp składa się z implantu oraz dedykowanego mu aplikatora.

O wynalazku

O wynalazku

Uszko lewego przedsionka jest strukturą anatomiczną położoną w okolicy lewego przedsionka, która podczas skurczu komór serca wypełnia się krwią. Zabiegi LAAO wykonywane są w celu prewencji udaru mózgu u chorych cierpiących na migotanie przedsionków. Ten rodzaj arytmii często prowadzi do kumulowania się zakrzepów wewnątrz lewego uszka wynikających z upośledzenia mechanizmu przepływu krwi w tym obszarze. W takiej sytuacji istnieje wysokie ryzyko przedostania się skrzepów do krwioobiegu co skutkuje powstaniem niedokrwiennego udaru mózgu. Przełomowość wynalazku polega m.in. na tym, że implant zakładany jest od zewnętrznej strony serca przy jednoczesnej redukcji ryzyka wydostania się zakrzepów z uszka podczas zabiegu. Efekt ten uzyskiwany jest dzięki nowemu podejściu do sposobu nakładania implantu przez co krew wraz ze skrzepami pozostaje zamknięta wewnątrz uszka.

Założenia projektu

Założenia projektu

Jednym z głównych założeń projektu jest umożliwienie wysokiej dostępności produktu wynikającej z ekonomii wykonania. Dzięki temu ten innowacyjny zabieg ma szansę pomóc jak największej liczbie chorych oraz posiada potencjał do rutynowego stosowania przy innych zabiegach kardiochirurgicznych wymagających otwarcia klatki piersiowej.