Polityka dywidendy

Polityka dywidendy


Zarząd Medinice S.A. w dniu 1 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie polityki dywidendowej Spółki. W przypadku wypracowania przez Spółkę zysku, który może zostać przeznaczony do podziału, Zarząd Spółki zamierza rokrocznie przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy według następujących paramentów:

 

– przy założeniu, że kwota zysku do podziału będzie mieścić się w granicach 15.000.000 – 50.000.000 PLN – suma dywidendy będzie wynosić co najmniej 50% kwoty zysku do podziału

 

– przy założeniu, że kwota zysku do podziału będzie mieścić się w granicach 50.000.000 – 100.000.000 PLN – suma dywidendy będzie wynosić co najmniej 60% kwoty zysku do podziału;

 

– przy założeniu, że kwota zysku do podziału przekroczy 100.000.000 PLN – suma dywidendy będzie wynosić co najmniej 75% kwoty zysku do podziału.