O spółce

O spółce


Medinice S.A. jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży MedTech. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych technologii medycznych w obszarach kardiologii i kardiochirurgii. W portfolio Medinice znajduje się kilkanaście projektów. Wszystkie projekty mają potencjał globalny.

Misją Medinice jest tworzenie rozwiązań, które podniosą komfort życia pacjentów i znajdą zastosowanie we współczesnej medycynie.

Dużym atutem spółki jest zbudowana sieć pozyskiwania, selekcji i rozwoju innowacyjnych projektów medycznych. Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie. Medinice dąży do komercjalizacji wynalazków wniesionych zarówno przez współtwórców firmy, jak i nabytych projektów poprzez sprzedaż licencji światowym liderom produkcji urządzeń medycznych.

Zespół Medinice posiada szerokie kompetencje w prowadzeniu projektów badawczo- rozwojowych oraz bogate doświadczenie w wyjściach kapitałowych i sprzedaży praw własności intelektualnej. Spółkę wspiera grupa uznanych autorytetów medycznych, którzy opiniują proponowane rozwiązania i koncepcje produktów.

 

Rynek

Choroby układu krążenia są obok chorób nowotworowych najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W Polsce również odpowiadają za dość wysoki udział wszystkich zgonów. W okresie od 1990 r. do 2013 r. udział zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia na świecie wzrósł o 41%.

Na podstawie prognoz globalny rynek chorób układu krążenia w 2022 roku osiągnie wartość 146,4 mld USD, wzrastając średniorocznie o 1,8%. Względną stagnację w dynamice wzrostu można przypisać wygasającym patentom oraz dopuszczeniu do rynku nowych produktów. Rynek tylko trzech schorzeń – niewydolności serca, zawałów i ostry zespół wieńcowy – do 2019 roku osiągnie wartość aż 18,2 mld USD. Z powodu starzenia się społeczeństwa popyt na tego typu kardiologiczne usługi medyczne będzie rósł.

Kardiologia jest drugim co do wielkości segmentem globalnego rynku MedTech. Prognozuje się, że w 2022 r. segment ten osiągnie wartość 62,3 mld USD, rosnąc tym samym od 2016 r. średniorocznie o 5,7%.