Medtech Innovation Center ASI

O spółce

Medtechtech Innovation Center Asi
jest spółką należącą do Grupy Kapitałowej Medinice S.A.

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Medtech Innovation Center ASI:

  1. Zarządzający ASI nie przyjął strategii polegających na uwzględnieniu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a zatem w swojej bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia.
  2. Zarządzający ASI nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
  3. Zarządzający ASI nie zapewnia spójności swojej polityki wynagrodzeń z regulacjami ESG.
  4. ASI zarządzane przez Zarządzającego nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych oraz nie realizują celu w postaci zrównoważonych inwestycji.

Skontaktuj się z nami


Biuro

S.K. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 9:00 – 16:00

E-mail

biuro@medinice.pl

Telefon

Tel: +48 725 500 051