Spółki sektora MedTech mogą pozytywnie zaskakiwać na GPW w 2023 roku