Rok 2023 będzie istotny dla Medinice z uwagi na potencjalną gotowość projektów do komercjalizacji