Radę Naukową Medinice wzmacnia wybitny specjalista z Jerozolimy