Medinice: Urząd Patentowy Japonii przyznał ochronę patentową dla wynalazku Kaniula