Medinice pomyślnie zakończył II część badań przedklinicznych fazy przewlekłej dla CoolCryo