Medinice planuje w 2023 r. zakończyć fazę badań klinicznych w PacePress