Medinice ma umowę z niemieckim podwykonawcą na realizację projektu EP Bioptom