Medinice chce zaktualizować harmonogram realizacji kluczowych projektów i włączyć do niego projekt AI