Medinice chce w ’23 zakończyć trwającą fazę badań w PacePress. Spółka nie widzi obecnie potrzeby emisji akcji