Duże zainteresowanie spółkami podczas GPW INNOVATION DAY. W konferencji wzięło udział prawie 1000 inwestorów i 28 spółek.