Akcjonariusze Medinice S.A. powołali nowego członka Rady Nadzorczej