Kalendarium

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Data Wyszczególnienie
20 kwietnia 2021 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
20 maja 2021 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I. kw. 2021
21 września 2021 r. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2021
23 listopada 2021 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III. kw. 2021

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Data Wyszczególnienie
13 luty 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za IV kw. 2019 r.
14 maja 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za I kw. 2020 r.
27 maja 2020 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Data Wyszczególnienie
12 luty 2019r. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KW. 2018 R.
25 kwietnia 2019r. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
13 maja 2019r. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KW. 2019 R.
13 maja 2019r. JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018 R.
29 lipca 2019r. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KW. 2019 R.
12 listopada 2019r. SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KW. 2019 R.