Kalendarium

Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Data Wyszczególnienie
13 luty 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za IV kw. 2019 r.
14 maja 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za I kw. 2020 r.
27 maja 2020 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
13 sierpnia 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za II kw. 2020 r.
3 listopada 2020 r. Skonsolidowany raport okresowy za III kw. 2020 r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Data Wyszczególnienie
12.02.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KW. 2018 R.
25.04.2019 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
13.05.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA I KW. 2019 R. 
13.05.2019 JEDNOSTKOWY ORAZ SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2018 R.
29.07.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA II KW. 2019 R.
12.11.2019 SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA III KW. 2019 R.