Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Data Wyszczególnienie
30 marca 2023 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
11 maja 2023 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I kw. 2023 r.
20 września 2023 r. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2023 r.
09 listopada 2023 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III kw. 2023 r.