Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Data Wyszczególnienie
31 marca 2022 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r.
11 maja 2022 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I kw. 2022 r.
20 września 2022 r. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2022 r.
09 listopada 2022 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III kw. 2022 r.

Media o nas

Notowania